Om CO:REBELS

Syfte och idé

CO:REBELS är ett initiativ som främst riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern.

Vi skapar workshops för ungdomar där handledda och konkreta upplevelser skapar förutsättningar för livsutvecklande insikter, lärdomar och medvetenhet.

Vårt syfte är att rusta och stärka den nya generationen rebeller, förändringsagenter, entreprenörer och ledare. Som i stort och smått vill bidra till en bättre värld, tillsammans.

CO:REBELS lanseras hösten 2022. Ta gärna kontakt om du är nyfiken på ett samarbete.

Bakgrund

CO:REBELS har skapats utifrån insikten att samarbete är människans superkraft. Tyvärr tränas inte ungdomar i samarbete i den utsträckning de behöver. Samtidskulturen och samhällets normer formar en ohälsosam individualism, självständighet och prestationshets, även inom ramen för skolsystemet. Vi är sociala varelser och beroende av varandra.

CO:REBELS ambition är att skapa en stödjande och stärkande plattform för ungdomar vid sidan av de system och strukturer som idag dominerar. På så vis är CO:REBELS i sig något av en rebellverksamhet.

Vi ser framför oss att ungdomar tränas i våra program och sedan tar med sig sina lärdomar och erfarenheter in i sina vardagsliv, bl a i det löpande skolarbetet. Men framförallt önskar vi stärka unga människors självkänsla och tro på att deras drömmar och deras röster har en betydelse. Vår förhoppning är att inspirera ungdomar att gå bortom dagens konventioner och i stort eller smått bidra till en bättre värld. Den värld de själva vill leva i.

Initiativtagare och team

CO:REBELS är ett initiativ av Jan de Man Lapidoth som har lång erfarenhet inom ledarskap, lärande, innovation och förändring. Tillsammans med Kaospiloten Nathalie Wahlberg och Hyper Island-alumnen Robin Kettula har idén inkuberats till det koncept som lanseras i höst.

Är du nyfiken på att hjälpa till i arbetet? Kontakta oss!